ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 42,850
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 273,550


Mobirise

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

Email: payap_admissions@payap.ac.th
โทรศัพท์ : (053) 851478–86
ต่อ 240

Built with Mobirise website template